Bescherming van persoonsgegevens

Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, vind je hier (PDF-bestand).

Heureka.cz en persoonsgegevens

We stellen uw tevredenheid over uw aankoop vast door middel van e-mailvragenlijsten binnen het programma Geverifieerd door klanten, waar onze e-shop aan meedoet. Die sturen we u elke keer dat u een aankoop bij ons doet toe, tenzij u, in de zin van § 7 lid 3 van wet nr. 480/2004 Coll. betreffende bepaalde diensten van de informatiemaat­schappij de toezending ervan weigert. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van vragenlijsten binnen het Gecontroleerd door klanten op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat bestaat uit het bepalen van uw tevredenheid over uw aankoop bij ons. We gebruiken verwerkers, die de exploitant van het portaal Heureka.cz betreft, om u vragenlijsten toe te zenden, uw feedback te evalueren en onze marktpositie te analyseren; voor dit doel kunnen we informatie over het aangekochte artikel doorgeven, evenals uw e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor eigen doeleinden bij het verzenden van de e-mailvragenlijsten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van door de klant geverifieerde e-mailvragenlijsten door volgende vragenlijsten te weigeren via de koppeling in het e-mailbericht met de vragenlijst. Als je bezwaren hebt, dan zullen we je verder geen vragenlijsten meer toezenden.